Skattkistans förskola
Opalen

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Emilia Karlsson

Redovisade uppgifter