I Ur och Skur Villa Villekulla
Nova

Kommun: Knivsta kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Jessica Lindberg

Redovisade uppgifter