Sommarbäcken
Norrgården

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Amelia Espitia

Redovisade uppgifter