Hagkroksvägen 1 förskola
Norrgården

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Denise Sörensen

Redovisade uppgifter