Jensen förskola Hylliegård
Nightingale

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Björn Nelin Jensen

Redovisade uppgifter