JENSEN förskola Hyllie gård
Newton

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Angelica Agerteg

Redovisade uppgifter