Bålbroskolan
BN20

Kommun: Norrtälje kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 78 st

Pedagogens namn: Ca***** Bo****

Redovisade uppgifter