Nättrabyskolan 1-3 b
Nättrabyskolan 2b

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Jannice Stigwall

Redovisade uppgifter

"Här är våra 3 bidrag i kartongmatchen. Alla i klassen har gjort en egen. Men dessa tre kommer från klass 2b. "

"Eleverna har under två veckor haft kartongmatchen i läxa hemma och fylla i tillsammans med sina vårdnadshavare. vilket varit en mycket lyckad uppgift. Även bra samtal i skolan men fin återkoppling skola och hem. Eleverna tycker mycket papperskartonger som de återvinner .Vi pratat om olika återvinningsstationer och nu besökt den i området som ligger närmst vårt skola. Hade med oss en hel del kartonger och annat som vi sorterade in rätt. På vägen dit hittade vi mer som de vill sortera. Lyckad och intressant uppgift. "

"Vi har en utställning i klassrummet på Nättrabyskolan i 2b. Vi pratat och samtalat kring återvinning och hållbar utveckling i sverige och också i hela världen. Eleverna har uppskattat arbete och varit mycket delaktiga. Nättrabyskolan 2b "