Förskolan Hackspetten Tannefors
Nalle/Bamse

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Isabell Strömberg

Redovisade uppgifter