Långtäppans förskola
Mysak

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Sara Ingman

Redovisade uppgifter