Svågertorps förskola
Myggan

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 32 st

Pedagogens namn: Jessica Malmgren

Redovisade uppgifter