Murgrönan
Murgrönan

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 38 st

Pedagogens namn: Ebba Söderman

Redovisade uppgifter

"Utifrån barnens individuella förmågor har de fått skapa en egen mjölkkartong. På bild ser ni en \"Tomtekossa\"."

"Vi på Murgrönans förskola har tillsammans med barnen och hemmet arbetat med att återvinna kartonger! Många familjer deltog med glädje i projektet och vi har nu tillsammans med barnen gått till återvinningsstationen med en del av de kartonger vi återvunnit på förskolan. Vi pratade om att kartongerna nu kan ÅTERVINNAS och användas till att göra nya kartonger, kanske kommer vi dricka ur \"samma\" kartonger igen?! Vi känner oss som stolta miljöhjältar!"