Borgmästarens förskola
Munthe

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Maria Svensson

Redovisade uppgifter