I Ur och Skur Skattkammarön
Mullebarnen

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Jennie Ringvall

Redovisade uppgifter