I Ur och Skur Skattkammarön
Mullebarnen

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Jennie Ringvall

Redovisade uppgifter

"Samtidigt som vi skulle jobba med Kartongmatchen match 2 så arbetade vi med Allemansrätten tillsammans med några andra klasser på skolan. Detta gjorde att eleverna är/var mycket inne på vad man får och inte får göra i naturen och i skogen. Eleverna kopplade samman detta med att rita och skriva på en dryckesförpackningsbaksida. Detta gjorde att det blev mycket inriktat på skräp och natur. Vi tittade på några olika drycksförpackningsbaksidor innan vi började att komma på egna. Det var inte lätt med alla saker man var tvungen at tänka på. Vi jobbade också med att göra en skiss, för att vi skulle bestämma innan hur det skulle se ut. Det var inte lätt att förminska ritningen för att det skulle kunna få plats på baksida i det formatet."

"Barnen och föräldrarna har återvunnit hemma med stor entusiasm. Barnen har fått ta med sig minst 2 stycken saker hemifrån som är återvinningsbara. I skolan har vi sorterat skräpet i olika påsar med bilder på. Vi sorterade i tidning, papperskartong, pant, plast, glas, metall och batterier. Vi gick sedan tillsammans i klassen till Återvinningsstationen vid närmaste matbutik. Barnen bar skräpet tillsammans och slängde sedan in skräpet i rätt återvinningsbehållare. Vi letade efter batteriholken, men hittade inte någon vid återvinningsstationen. Vi gick sedan in i matbutiken för att panta våra flaskor och där hittade vi även en behållare för att lämna i batterier. Vi har fotat och sedan gjort en plansch för att föräldrar och övriga elever på skolan kan se vad vi har gjort."

"Vi har jobbat med mallen på dryckeskartongerna och eleverna har efter bästa förmåga skrivit, ritat och målat små korta uppmaningar kring vad man ska göra och vad man inte ska göra med sitt skräp! Eleverna har upprört sig om allt skräp som vi har sett och plockat upp under skogsutflykterna, men även i vår närmiljö runt skolgården. Så många uppmaningar handlar om att inte skräpa ner i naturen och att slänga sitt skräp i soptunnorna! Med tanke på rådande rekommendationer så bestämde vi oss för att sprida ordet i skolan och till de ca 100 andra eleverna som finns på skolan. Men även till föräldrarna att läsa. Vi har satt upp dryckeskartongerna med uppmaningarna i hallen men alla kan läsa dessa utifrån skolgården. "