I Ur och Skur Trehörningen
Mullar och Storknyttar

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Evelina Eriksson

Redovisade uppgifter