Kattarps förskola
Mossen

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Sara Fredriksson

Redovisade uppgifter