Al-Salamah språkförskolan
Molnet

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Sarah Al-Wakil

Redovisade uppgifter

"Alla barn i Molnet gjorde två teckningar. Men de röstade på de tre teckningar för att skicka till tävlingen. Alla tre teckningarna handlade om det gröna och de blåa miljöer. Att ta till vara på skogar och urbana miljöer samt havet ökar en god livskvalitet för framtida generationer. Någonting gemensamt bland alla teckningar som illustrerades av barnen tyder på återvinning som är en huvudfaktor för allmänheten. Genom att källsortera rätt avfall och glad jordklot. "

"Vi har delat återvinnings blanketter till alla föräldrar och de har fyllt på hur många kartong förpackningar har de återvinna. sen meddelade föräldrarna resultatet till oss, det var 88 kartonger som gör att vi försatt i förskolan för att nå målet tills det bli 92 förpackningar som ska Återvinnas. Bilden: en av avdelningens barn som var glad att sortera hemma tillsammans med sin familj. "