Al-Salamah språkförskolan
Molnet

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Sarah Al-Wakil

Redovisade uppgifter

"Vi har delat återvinnings blanketter till alla föräldrar och de har fyllt på hur många kartong förpackningar har de återvinna. sen meddelade föräldrarna resultatet till oss, det var 88 kartonger som gör att vi försatt i förskolan för att nå målet tills det bli 92 förpackningar som ska Återvinnas. Bilden: en av avdelningens barn som var glad att sortera hemma tillsammans med sin familj. "