Al-Salamah språkförskolan
Molnet

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Sarah Al-Wakil

Redovisade uppgifter