Midgårds kulturförskola
Midgård

Kommun: Hässleholms kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Charlotte Andersson

Redovisade uppgifter