Speldosan
Merkurius

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Frida Ahlin

Redovisade uppgifter