Bergsjöskolan
Mellanstadiet

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 120 st

Pedagogens namn: Jahle Arzani

Redovisade uppgifter