Tullens förskola
Masten

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: sofia axelsson

Redovisade uppgifter