Sunnerstaskolan
Måsen

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Jennie Hägglund

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om vad återvinning är och vad man gör när man återvinner. Vi pratade sedan om varför det är bra att återvinna och eleverna fick komma med förslag. De skrev sedan ner förslagen och ritade en bild som handlade om återvinning. Eleverna har efter detta varit väldigt noga med sortering och återvinning vilket är roligt att se. "