Sunnerstaskolan
Måsen

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Jennie Hägglund

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om vad återvinning är och vad man gör när man återvinner. Vi pratade sedan om varför det är bra att återvinna och eleverna fick komma med förslag. De skrev sedan ner förslagen och ritade en bild som handlade om återvinning. Eleverna har efter detta varit väldigt noga med sortering och återvinning vilket är roligt att se. "

"Vi har återvunnit material som samlats ihop av klassen under skoltid. Det är bland annat gammalt arbetsmaterial, fikarester och även material vi hittat ute i naturen. Det som fascinerat barnen mest var att det kan bli nya saker av det som vi återvinner. Nya kartonger och påsar men även nya leksaker. Vi har nu en liten återvinningsstation inne i klassrummet och barnen är väldigt noga med att de olika materialen hamnar i rätt återvinngskärl. "

"Vi har skapat affischer för att sprida budskapet om att återvinning är viktigt. Vi valde tillsammans ut tre slogans som de kunde välja att skriva på affischerna. Barnen blev indelade i grupper om tre där de skulle skapa en affisch där texten syntes tydligt och med bilder som hörde till ämnet och texten. 9 st affischer tog form. Dessa satte vi upp runt om på skolan. Vi röstade även fram en vinnare som vi satt upp på en anslagstavla vid mataffären hos oss. Vi valde den platsen för att det är många som går förbi och kan se den där."