Marielunds förskola Glädjen
Marielunds förskola Glädjen 1-5 år

Kommun: Haparanda stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 60 st

Pedagogens namn: Cecilia Järvi

Redovisade uppgifter