Österängensfritids Månen
Månens fritidshem

Kommun: Jönköpings kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Sofia Haglund

Redovisade uppgifter