Norrskenetsförskola
Månen

Kommun: Kalix kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Karolina Krona

Redovisade uppgifter