Kaptenens förskola
Månen/solen

Kommun: Kramfors kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 31 st

Pedagogens namn: Carola Granados

Redovisade uppgifter