Galaxen
Månen

Kommun: Salems kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Elinor Keiriö Östlin

Redovisade uppgifter