Årekärrsvägen 1 förskola
Målaren

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Denise Sörensen

Redovisade uppgifter