I Ur och Skur Grönlingen
Makrillen

Kommun: Solna stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Mathilda W

Redovisade uppgifter