Erlandsdals förskola
Mahtrax

Kommun: Svedala kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Anna Larsson

Redovisade uppgifter

"Vi har en sorteringsstation i vår korridor, dit de yngre barnen kan gå och sortera plast, papper och kartong. De äldre barnen går till återvinningshuset som ligger bredvid vår förskola. Där finns möjlighet att sortera i större utsträckning, vilket vi också gör tillsammans med barnen varje vecka. Bilden visar barnen som tillsammans med en pedagog slänger skräp som vi sorterat tillsammans under Grön Flagg-dagen. "