Föräldrakooperativet Magleladan
Magleladan

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Petra Karlsson

Redovisade uppgifter