Munktorpsskolan
M 3

Kommun: Köpings kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Victoria Persson

Redovisade uppgifter

"Vi har återvunnit papper och plast från klassrummet i Munktorpsskolans klass 3."