Munktorpsskolan
M 2

Kommun: Köpings kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Victoria Persson

Redovisade uppgifter