Fsk Snöstjärnan
Lyktan

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Anna-Karin Lindholm

Redovisade uppgifter

"Vi har i smågrupper tagit med barnen till förskolans soprum där vi har sorterat kartong, plast och papper. Vi har tillsammmans med dem pratat om varför det är viktigt att sortera och återvinna. Uppgiften som barnen har fått med hem där de ska återvinna tillsammans med sina vårdnadshavare och klistra upp klistermärken har tyvärr bara gett 50% resultat."