Fsk Österängen
Lyktan

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Anna-Karin Lindholm

Redovisade uppgifter