Lövets fritids
Lövets fritids

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 100 st

Pedagogens namn: Ellen Isaksson

Redovisade uppgifter

"Vi gick igenom den PowerPoint som fanns kring kampanjen och diskuterade återvinning. Vad det är och hur vi hade kunnat få fler att återvinna. Efter det fick barnen rita ett bidrag till kampanjen. När alla var klara genomförde vi en röstning. Alla bidrag markerades med en siffra och barnen fick sedan lämna in en lapp med siffran på det bidraget de tyckte skulle skickas vidare i tävlingen. Röstningen sammanställdes av oss i personalen och presenterades där efter för barnen. Här är Lövets fritids bidrag! "

"Vi på Lövets fritids har tillsammans besökt återvinningsstationen i skolans närområde. Barnen fick se hur en återvinningsstation kan se ut och vi talade om hur olika saker sorteras för att kunna återvinnas. Med oss hade vi saker som kunde återvinnas och barnen fick därför sortera dem i rätt behållare. Engagemanget från barnen ledde till att även saker som inte hör naturen till plockades upp runt om återvinningsstationen och sorterades rätt. "

"Vi på Lövets fritids tittade först på filmen som fanns om match 3. Efter filmen diskuterade vi hur man på olika vis skulle kunna sprida ett budskap. Flera bra förslag framkom och bland de enades vi sedan om hur just vi skulle vilja sprida informationen om hur viktigt det är att återvinna. Vi kom då fram till att ett stort kollage skulle göras och sättas upp någonstans på skolan samt att det skulle spridas via sociala medier. När spridningskorten var klara gjorde vi därför ett kollage som sattes upp i skolans matsal samt la upp en bild på skolans Instagram. "