Lövets fritids
Lövets fritids

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 100 st

Pedagogens namn: Ellen Isaksson

Redovisade uppgifter