Hjulsbroskolan Lönnens fritidshem
Lönnens fritidshem

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 34 st

Pedagogens namn: Anna Kraff

Redovisade uppgifter