Fiskens Förskola
Loftet

Kommun: Bollnäs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Anna Rudenmo

Redovisade uppgifter