Prästgårdsängens förskola
Lingonet

Kommun: Kungsbacka kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Karin Andersson

Redovisade uppgifter