Villebrådets förskola
Lingonet och Humlan

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Carina Häggström

Redovisade uppgifter