Lindormens föräldrakooperativ
Lindormen

Kommun: Mölndals stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Therese Edfeldt

Redovisade uppgifter