Lindeskolan
Linde fk-klass

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 64 st

Pedagogens namn: Nina Hansson

Redovisade uppgifter