Förskolan Lillhem
Lillhem

Kommun: Torsby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 32 st

Pedagogens namn: Caroline Sandin

Redovisade uppgifter

"Vi har återvunnit dryckeskartonger både på förskolan och i hemmen, och barnen har visat stort intresse för att vi ska hjälpas åt att vara snälla mot naturen och djuren. De har lärt sig att kartonger är gjorda av träd, och skogen är ju djurens hem, så den måste vi ju vara rädd om!"

"Vi har varit till återvinningsstationen vid vår förskola. Barnen har berättat vad det har varit i de tomma kartongerna samt vem i familjen som tycker om just detta. Vi arbetar i 3 olika grupper och dessa grupperna har gått var för sig till återvinningsstationen. Vi har samtalat med barnen om varför man ska återvinna."