Gläntanskolan
Lilla fritids

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 60 st

Pedagogens namn: granit lugici

Redovisade uppgifter