Liljebergets förskola
Liljebergets förskola

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 100 st

Pedagogens namn: Hanna Thåst

Redovisade uppgifter