Leklunden Hjärnarp
Leklunden

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Sofie Wieden

Redovisade uppgifter