Varekils förskola
Larven

Kommun: Orust kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Sabine Andersson

Redovisade uppgifter