Lär-kan
Lär-kan

Kommun: Lekebergs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 70 st

Pedagogens namn: Lina Göthlin

Redovisade uppgifter