Branthovda förskola
Ladan Röd

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Lena Dinesen

Redovisade uppgifter