Taklöksvägen 1
Kullen/Hallon

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Merisa Durakovic

Redovisade uppgifter