Svansjöns förskola
Krumelurens avdelning

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Tsion Beka

Redovisade uppgifter