Svansjöns förskola
Krumelurens avdelning

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Tsion Beka

Redovisade uppgifter

"Vi började samtala on återvinning och tittade på filmen ur UR Play ”Vad händer med återvinningen?”. Vi tittade film om hur kartonger blir nya kartonger. Vi har varit på den närmaste återvinningsstationen. Vi samlade mjölkkartonger och plast som vi kunde återvinna. Vi har dokumenterat hur många dryckesförpackningar vi har förbrukat i våra hem och hur mycket vi har återvunnit under 2 veckors tid. "