Krubban
Krubban

Kommun: Motala kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Linn Haglund

Redovisade uppgifter